Andreea Zimbru

Pictură anul II, master / Painting, MA, 2nd year

Paradox

 

Subiectul ales, și anume tema paradoxului, abordează o serie de noțiuni contradictorii, în care se evidențiază diverse relații aparent imposibile precum legătura dintre banal și sublim, simplitatea în raport cu complexitatea sau elementul de superficialitate în opoziție cu cel de profunzime .


Prezența figurii umane, introdusă în lucrări sub forma colajului, evocă o stare de interludiu sau de suspendare temporară, ce face trimitere spre introspecție, fiind totodată  și o sursă neașteptată de mister. Caracterul sofisticat al personajelor este dat de faptul că ele sunt introduse în relație directă cu necunoscutul, generând astfel perspective surprinzătoare și subtile, chiar dacă acestea se află în situații banale sau întreprind acțiuni obișnuite.


În cadrul conceptului, persistă un anumit joc între dizolvarea obiectului în favoarea spațiului, iar mai apoi recuperarea acestuia ori înlocuirea lui cu diverse identități bine stabilite. Acest fenomen duce la intuirea sau la sugerarea atât a timpului cât și a spațiului, dând naștere unor noi interpretări, stârnind curiozitatea și depășind astfel caracterul aparent simplist și superficial. 


Intenția legăturii dintre fictiv și real s-a manifestat pe tot parcursul proiectului și a fost posibilă datorită combinării și alternării dintre pictura abstractă, colaj și pictura figurativă.  Aceste relaţii au fost transpuse în lucrările plastice, printr-o varietate de tehnici, îmbinând tradiţionalul (pictura în ulei, pictura în acrilic) cu neconvenţionalul (tehnici mixte, colaj, spray cu vopsea, stencil).