Sebastian Danciu

Grafică, anul I / Graphic Arts, 1st year

Sweat

Skateboarding-ul este considerat un sport de către majoritatea practicanţilor si suporterilor, însă această activitate poate fi privită din mai multe unghiuri. Personal îmi place să îl tratez ca pe un mediu de expresie, cu o valoare egală cu orice altă formă de artă cinetică. În ultimii ani skateboarding-ul şi-a câştigat legitimitatea, făcând tranziţia de la stigmatizare la adoraţie, dovada fiind aducerea activităţii la rangul de sport olimpic la Tokyo în anul 2020.

Sweat este o serie de tiraje, realizate dupa plăci de skateboard pe care le-am folosit personal în decursul a aproximativ 4 ani, alături de obiectul imprimat propriu-zis. Proiectul are la bază o tehnică de gravură alternativă. Relief-printing este o tehnică de tipar înalt, în care cerneala e absorbită de hârtie de pe suprafaţa cerneluită, inciziile ramânând neimprimate. Semnul brutal lăsat pe obiectul imprimat este realizat printr-o acţiune mecanică.

Crearea seriei de lucrări Sweat apare ca un raspuns la căutarile unui mod de a surprinde esenţa unei persoane, într-un mod nonfigurativ, privit prin prisma obiectelor personale şi a deteriorărilor cauzate de uzarea acestora. Întreaga serie reprezintă un autoportret, obiectele fiind personale.

Titlul fiecărei lucrări reprezintă data la care placa respectivă a devenit inutilizabilă în scopul pentru care a fost creată. Prin imortalizarea momentului final al utilităţii unui obiect modific conotaţia evenimentului, dintr-una neplăcută într-o nouă experienţă captivantă, cea a creaţiei.

Lucrările vorbesc despre muncă, perseverenţă şi pasiune, date fundamentale, necesare atingerii unui scop şi dezvoltării personale. De asemenea, vorbesc de nevoia omului de a primi şi a oferi ajutor si de nevoia de a se alătura unui grup cu interese comune.