Vlad Paraschiv

Pictură anul III / Painting, 3rd year

Grădina fictivă

Tema pe care o abordez în lucrările mele este strâns legată de principiul definiţiei grădinii botanice, subiectele reprezentate în picturi fiind plante / structuri şi aglomerări vegetale.

Ceea ce mă preocupă în mod special este aspectul decorativ al unei grădini, mai precis atenţia oferită compunerii spaţiului (interior / exterior) / suprafeţei limitate, după nişte criterii estetice. Acest aspect îl asociez cu lucrările mele, pe care le creez pe o suprafaţă limitată / “îngrădită”, respectiv pânza, cu medii tradiţionale, mai precis culorile de ulei, după criterii compoziţionale şi cromatice într-o manieră preponderent gestuală.

Transpunerea din fotografie sau colaje, într-un mod neo-expresionist, împins la limita dintre abstract şi imitaţie, al structurilor vegetale, fragmente din aglomerări vegetale sau ale anumitor plante (ce apar ca semn pictural), sunt decontextualizate şi plasate într-un spaţiu pictural, conferind lucrărilor ambiguitate. Picturile sunt gândite în aşa fel încât să jongleze cu percepţia privitorului, cu ideea de spatiu, cu ideea de interior/exterior, decorativ sau profund. Fiecare lucrare se poate susţine pe ea însăşi, dar în această serie, nu urmăresc individualitatea lor, ci mă concentrez pe întreg, adică pe aspectul expoziţiei, pe compunerea ei, lucrările din această serie devenind aproape elemente ale unei instalaţii.

Absenta figurii umane în picturi, provoacă privitorul la formarea unei “relaţii personale” cu lucrările, el fiind piesa ce lipsea pentru ca expoziţia să îşi câştige pe deplin caracterul de spaţiu alternativ de recreere, socializare sau contemplare, asemenea unei grădini create cu aceste scopuri.

M-am folosit de libertatea ce mi-o permite sfera artei contemporane pentru a crea o serie de picturi care, panotate cu atentie, să stârnească curiozitatea şi imaginaţia publicului, să inducă o stare de calm / relaxare, privitorul “relaţionând” cu lucrările devenind o parte semnificativă din întregul operei.