Eliza Stanciu

Arte textile, anul II, master / Textile Arts, MA, 2nd year

Shades

 

Printr-o combinare expresivă a tehnicilor tradiționale de imprimare, a materialelor textile și neconvenționale, proiectul ”SHADES” se concentrează pe reformularea materialităților și a caracterului tradițional al textilelor. Relaționarea, aglomerarea și amprentarea cu silicon negru pe tulle reprezintă mijloacele de operare principale și elementele de interogare a sensului materialului textil. Dincolo de caracterul inovativ, lucrările se află la granița dintre aria artistică și design, provocând privirea prin expresivitatea textilă.

Punctul de pornire pentru proiect a fost reprezentat de realizarea unor experimente cu silicon și tulle, încercându-se apoi o relaționare dintre multiple suprafețe unice obținute prin această tehnică. Partea cea mai interesantă a acestui proiect este faptul că fiecare bucată de material este unică, având o structură și un desen obținute din accidente, spontaneitate și libertatea de exprimare.

Proiectul se concentrează pe transformarea materialului textil și crearea de dialoguri prin elemente care transpar într-un mod unic, în funcție de poziția, simțurile și gândurile fiecăruia, dar și a desenului inspirat din simbolurile artei populare. Lucrările ce fac posibilă această dialogare se pot organiza sub forma unei instalații, pentru a lansa provocarea de a fi atinse și chiar de intra în jocul lor propriu. Intenţia mea este de a provoca sensibilitatea publicului prin relaţionarea expresivă dintre artele textile, a formelor şi simbolurilor folosite în arta populară şi arta contemporană.

Se vor realiza metraje, confecţionate din materiale textile și neconveționale, prin încercarea de a “imita” forme, semne şi texturi din natură cu caracter simbolic în arta populară, evidenţiind şi raportul materie-spirit, om-natură. Prin desenele expresive prezente se dorește atât reîntoarcerea la simplitate și la conceptele prezente în arta populară, dar și legătura omului cu natura, cu mediul înconjurător, universul și chiar divinitatea.

Transparența materialului conferă caracterul versatil al instalației, prin modul ușor de adaptare a lucrărilor în spațiu. Bazându-se atât pe istoria artei populare româneşti, cât şi pe conceptul de memorie, durabilitate şi expresivitate a materialului textil, întreg ansamblul de lucrări va creea o atmosferă unitară dintre vechi şi nou, plin şi gol, trecut-prezent-viitor.