Alexandru Lupea

Foto-video, anul II, master / Photo-video, MA, 2nd year

Un băiat mestecă o bucată de sfoară

 

Nu există în imagine - fie ea în mișcare sau statică - un punct de vedere unic. Voi folosi termenul de himeră ca punct de plecare, pentru a rezuma, sublinia și întări ideea de comunicare propusă de imagine. În cel mai bun caz, comunicarea prin imagine poate stabili o relație cu respondenții săi la nivel afectiv.

Văd în relație sfârșitul unui proces, o comunicare într-un singur sens, convenția acceptată tacit între părțile implicate. Principiul relației se opune celui al relaționării, în care comunicarea este fluidă, se reinventează și se transformă mereu. Acest lucru devine important pentru mine în momentul în care, trăind în concubinaj cu imaginile pe care le producem și pe care le receptăm, pierdem din vedere nu doar scopul, ci și sensul acestora. Faptul că putem să creăm imagini, devine un scop în sine. Tirania unui punct de vedere s-a evaporat în tirania tuturor punctelor de vedere. În acest context, himera devine atributul esențial al relației de comunicare propusă de imagine.

Doresc, ca prin extrapolarea imaginii în mai multe medii - fotografic, video, text, obiect, sunet -, să ofer publicului posibilitatea experimentării imaginii într-un mod fluid, care se reinventează mereu, în mod bidirecțional, prin relaționarea publicului cu aceste imagini, decalat și în contrapunct cu modul tradițional de percepere și asumare a imaginii.