Gagyi Botond

Pictură anul II, master / Painting, MA, 2nd year

Game Zone

Elementele de imagine vizibile, alienate, câteodată greu de recunoscut sunt de obicei volatile (schimbătoare, imprevizibile) și misterioase, concentrate pe un spațiu interior, care este legat de un trecut apropiat și reminiscențele jocurilor acestui trecut. Pentru mine GameZone este o combinație de nedeslușit între realitatea palpabilă și reprezentările fictive ale acesteia, un spațiu de joc sintetic, artificial, improvizat.

Proiectul este o meditație asupra reprezentării scenelor colective de socializare dintr-un timp trecut, care se validează și renaște prin mijloacele picturii chiar și în lumea noastră digitalizată. Senzațiile legate de locurile care ne revin din memorie și obiectele existente și astăzi, care susțin aceste senzații, și-au pierdut legătura directă cu mediul real/actual.

Proiectul GameZone tratează problemele picturale și teoretice ale acestei teme, încercând să dea răspuns la întrebările: Ce este realitatea? Ce percepem noi din ea? Ce se prelucrează din ea în ființa noastră? Ce rămâne în memoria noastră în legătură cu un eveniment sau loc din trecut? Unde este limita dintre realitate și imaginație, un spațiu real și un spațiu compozițional fictiv.

Imaginea picturală este o posibilitate experimentală de a răspunde la aceste întrebări atât din punct de vedere estetic cât și artistic, reprezentând însă o imagine deja distorsionată de către memoria culturală generală, amintirile personale, respectiv documentele mediatizate ale acestora.